Ouderbijdrage

Zoals bekend vragen wij van u een jaarlijkse bijdrage per leerling ter bestrijding van de onkosten, welke niet voor subsidie in aanmerking komen, zoals bekostiging van ouderavonden, sinterklaasfeesten, kerstfeesten, ouderhulp-bedankjes, sportdagen , afscheidsavonden enzovoort. Ook uw kind geniet volop mee van de activiteiten en extra faciliteiten die echt alleen maar betaald kunnen worden dankzij de bijdrage van u! De standaardbijdrage, die wij van u vragen is in het schooljaar 2014-2015: 1 leerling € 25,00, 2 leerlingen € 35,00, 3 leerlingen € 45,00. Met “standaard” willen we aangeven, dat er geen bezwaar is om af te wijken van dit bedrag. Tegen een hogere bijdrage is dus geen bezwaar! Indien u niet in staat bent de ouderbijdrage te kunnen/willen betalen, wilt u dit ons dan laten weten ? U hoeft geen reden op te geven, maar graag wel even een berichtje, zodat wij geen herinneringen hoeven te sturen.