De logopedist(e)

De logopedie op de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool school wordt verzorgd door mw. R. Verdoes. Zij is in dienst van de gemeente Katwijk. Zij heeft eerder gewerkt met kinderen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Als logopedist is zij gespecialiseerd in het (vroegtijdig) signaleren, onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoorproblemen. U zult haar met name tegenkomen in de onderbouw en indien nodig ook in de bovenbouw van de school. U kunt via de leerkracht of rechtstreeks contact opnemen via: r.verdoes@katwijk.nl

In de eerste helft van het schooljaar worden alle oudste kleuters onderzocht op stemgebruik, spraak-, taal- en luisterfunctie. De ouders krijgen bericht wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Na het onderzoek worden de bevindingen schriftelijk doorgegeven. Als blijkt dat een kind voor behandeling in aanmerking komt, wordt bekeken of dit op school kan plaatsvinden of dat een particuliere logopedist moet worden gezocht. Natuurlijk kunnen leerkrachten kinderen aanmelden voor nader onderzoek. U kunt ook via de groepsleerkracht contact opnemen met de logopediste. De logopediste komt een keer per week op school.”

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

In groep 2: screeningsonderzoek naar stem-spraak-taal- en/of luisterfunctie (zonder ouder)
In alle groepen: onderzoeken, begeleiden en controleren van leerlingen met problemen in stem-spraak-taal- en/of luisterfunctie.

De logopedist bezoekt de school 1x per twee weken op een vast tijdstip. Indien gewenst, kunt u zelf of via de leerkracht een afspraak maken.