Onze leerlingen worden gegroepeerd op basis van leeftijd, ook wel het ‘leerstofjaarklassensysteem’ genoemd.

De school heeft een gezonde basis wat leerlingenaanmelding betreft. Gemiddeld is de groepsgrootte in de leerjaren tussen de 25 en de 30 leerlingen. Alle leerjaren hebben twee groepen.

Vanaf januari start de instroomgroep met leerlingen die in november en december jarig zijn. Deze groep groeit tot mei tot rond de 30 kinderen.

Ouders en leerkrachten communiceren via de Parro-app. De groepswebsites zijn daardoor niet meer in gebruik.