Klachtenregeling

Contactpersonen
Het is goed te weten, dat er op onze school contactpersonen zijn, waar iedereen met problemen naar toe kan gaan.
Dat zijn op de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool mevrouw J. Duindam en mevrouw M. van Rijn-Boesaard
Op de Prins Willem-Alexanderschool is dat mevrouw C.D. Quartel. Het spreekt vanzelf, dat elk gesprek ook vertrouwelijk behandeld wordt.

Vertrouwenscommissie
Een onderwijskundige Dhr. J.J. van Gils, tel. 4031439
Een arts mw. G. van Duijn, tel. 4012884

Klachtencommissie
Een arts drs. H.J. van Duijn, tel. 4076429