Procedure voor het aanmelden van een nieuwe leerling

Wanneer u van plan bent uw kind op onze school aan te melden, dan is de procedure als volgt:

1. Bij uw eerste kind maakt u een afspraak voor een informatiegesprek met de directeur van de school.
2. U kunt dit doen door te bellen: 071-4081969 of te mailen: post@brugghenschool.nl
3. Tijdens het informatiegesprek vertelt de directeur u over de werkwijze van de school
en over allerlei andere voor u belangrijke zaken om te weten.
4. U kunt uw kind direct opgeven en u hoort direct of er plaats is.
De meeste ouders geven hun kind op als het twee jaar oud is.
5. U kunt ook eerst een of meerdere andere scholen bezoeken, maar als u uw kind
op de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool wilt opgeven,
moet u nog een keer naar school komen om het inschrijfformulier te laten invullen en te ondertekenen.
Hiervoor is de handtekening van een of beide ouders nodig.
6. U moet de volgende gegevens aanleveren:
a. Achternaam kind
b. Roepnaam kind
c. Voornaam/voornamen kind
d. Geboortedatum
e. Geboorteplaats
f. BSN nummer
g. Adres
h. Postcode en woonplaats
i. Telefoonnummers
j. E-mailadres
k. Nationaliteit
l. Kerkelijke gezindte
m. Huisarts
n. Medische info indien nodig
o. Plaats van het kind in het gezin
p. Gegevens van vader en van moeder of verzorgers