De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan het schoolbestuur (het “bevoegd gezag”) met betrekking tot bijvoorbeeld vakantieregelingen, nieuwbouw/verbouwingen of fusies van de school. In andere gevallen kan het zo zijn, dat het bestuur de instemming van de Medezeggenschapsraad nodig heeft alvorens bepaalde besluiten door hen kunnen worden genomen. De Medezeggenschapsraad spreekt dus namens alle ouders en het personeel. Er wordt tevens medewerking gegeven aan bijvoorbeeld schoolprojecten of andere activiteiten op de school. Belangrijkste taak is echter het houden van een “vinger aan de pols”. Wat gebeurt er op school, welke ontwikkelingen zijn er en wat zijn redenen voor keuzes die gemaakt worden. Ouders kunnen middels verkiezingen lid worden van de Medezeggenschapsraad indien zij één of meer kinderen langer dan één jaar op school hebben en de Christelijke grondslag van de school onderschrijven. Een zittingsperiode is drie jaar en maximaal zes jaar. Jaarlijks zijn er verkiezingen, daar reglementair één derde van de leden af moet treden (al dan niet herkiesbaar). Meer MR-informatie is te vinden op o.a. de site van de Onderwijsbond CNV www.ocnv.nl

Namens de Prins Willem Alexanderschool zitten
2 vertegenwoordigers in de oudergeleding
2 vertegenwoordigers in de personeelsgeleding.

Namens de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool zitten
3 vertegenwoordigers in de oudergeleding
3 vertegenwoordigers in de personeelsgeleding.

E-mailadres medezeggenschapsraad: mr-brugghenpwa@outlook.com

LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Mw. Samantha Kuijt
Mw. Jeanet van der Bent (wnd. secretaris)
Mw. Angelique Vlieland

Personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Mw. Marina v.d. Oever
Mw. Desirée Moerdijk
Mw. Giovanna v. Duijvenbode

Oudergeleding Prins Willem-Alexanderschool
Dhr. Ferry Spros
Mw. Annelies van Bentum

Personeelsgeleding Prins Willem-Alexanderschool
Mw. Marina van den Oever
Mw. Linda Schuurkamp

Adviseur Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Mw. Sara de Bie
Mw. Margreet Ouwehand

Adviseur Prins Willem-Alexanderschool
Dhr. Kees Guijt

Vergaderingen

Dinsdag 1 oktober 2019
Donderdag 28 november 2019
Dinsdag 21 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020
Donderdag 23 april 2020
Dinsdag 23 juni 2020

Verslaggeving

MR Jaarverslag 2017

MR Jaarverslag 2018