Meldcode

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode kindermishandeling aangescherpt. Onze organisatie, zoals alle onderwijsorganisaties, valt onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Belangrijk daarbij is dat alle personeelsleden het aangescherpte afwegingskader gaan gebruiken.

Lees hier meer over de meldcode