Vierde rij: Dhr. R. van Ommeren, Dhr. B. van Iterson, Mw. M. Klinkenberg, Dhr. W. v.d. Plas, Dhr. A.W. Buijtenhuis, Dhr. J. van der Meij, Mw. K. v. Elten, Dhr. F.J. Meijer.

Derde rij: Mw. C. Hofland, Mw. A.L. van der Boon, Mw. B.G. van Duijn, Mw. M. Ouwehand, Mw. I. Boelens, Mw. P. Gordijn, Mw. C. van Duijn, Mw. C.C. Pronk, Mw. M. Helmink, Mw. E.M. Binnendijk, Dhr. G. Kuijt, Mw. E. van Heeringen.

Tweede rij: Mw. J. Steenvoorden, Mw. G. van Duijvenbode, Mw. C. van Beelen, Mw. E. van der Plas, Mw. Ant. Kuyt, Mw. P. Vooijs, Mw. Al. Kuijt, Mw. S. Vergouwen.

Eerste rij: Mw. L. van Duijn, Mw. D. Moerdijk, Mw. M. van den Oever, Mw. M. van Rijn, Mw. B. van Duijn.

Mw. S.P. de Bie en Mw. H. Hofland ontbreken op deze foto.

Er werken ruim 30 personeelsleden op de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool; parttimers en fulltimers. Sommigen zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen en weer anderen zijn allround. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als zorgverbreder, remedial teacher of computerdeskundige. Aan de school zijn vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en textiele werkvormen verbonden. Directeur (a.i.) R. van Ommeren geeft leiding aan het team.

Overzicht van groepen en leerkrachten 2019-2020

1a Juf B. v. Duijn en juf S. Vergouwen
1b Juf I. Boelens
1c Juf M. v.d. Ende en juf M. v. Rijn
2a Juf E. Binnendijk en Juf K. v. Elten
2b Juf M. van Rijn en juf A. v.d. Boon
3a Juf M. Helmink en juf P. Vooys
3b Juf D. Moerdijk en juf C. van Duijn
4a Juf M. v.d. Oever en juf C. v. Duijn
4b Juf I. v. Duijn en juf G. v. Duijvenbode
5a Juf M. Klinkenberg
5b Meester F. Meijer
6a Juf E. v. Heeringen
6b Meester G. Kuijt
7a Juf J. Steenvoorden en meester A. Buijtenhuis
7b Juf T. van den Bergh en juf J. Abbes
8a Meester W. v.d. Plas en juf P. Gordijn
8b Juf C. Pronk

IB’ers: Juf C. Hofland (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag);  A.W. Buijtenhuis (maandag, dinsdag).
ICT’er: Meester W. van der Plas (donderdag: Van der Brugghenschool en woensdag: Prins Willem-Alexanderschool)
Juf Ant. Kuyt is klassenassistente en werkt diverse dagen vooral in de groepen 1 t/m 3.
Juf Al. Kuyt is onderwijsassistente en werkt diverse dagen in de groepen 4 t/m 8.
Mevrouw E. van der Plas: administratieve ondersteuning
Meester B. van Iterson: vakleerkracht gym voor de groepen 3 – 8
Directie: Margreet Ouwehand en Sara de Bie