Overblijven en tussenschoolse opvang

De school werkt vanaf de zomervakantie met een gewijzigde administratie van de overblijf: het online programma TSO-ASSISTENT. Uw kind zal er helemaal niets van merken, maar u wél – in positieve zin.

Het is van belang dat alle ouders/verzorgers, dus ook degenen die hun kind niet of incidenteel gebruik laten maken van de overblijf, zich zo spoedig mogelijk registreren in het systeem.

U dient zich eerst eenmalig te registreren met brinnummer en ouderregistratiecode als hieronder vermeld (probeer niet in te loggen met deze registratiecodes). Ga voor de eenmalige registratie naar www.tso-assistent.net en klik daar op EENMALIG REGISTREREN.

brinnummer: 11CV00
ouderregistratiecode: 1969

Als de registratie succesvol is, bent u gelijk ingelogd; u ontvangt geen inloggegevens per email.

Wij vragen u dringend om dan gelijk voor komende periode overblijf te reserveren (voor zover van toepassing natuurlijk).

Is uw registratie eenmaal geslaagd en een feit, registreer dan geen tweede keer. Heeft u uw inloggegevens vergeten, klik dan in het inlogscherm op “Vergeten inloggegevens opvragen”. Blijkt uw e-mailadres onbekend, neem dan contact op via support@tso-assistent.nl

U kunt als ouder/verzorger voortaan op flexibele wijze de overblijf van uw kind reserveren en net zo makkelijk weer annuleren, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt uiteindelijk alleen de feitelijk afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een gespecificeerde declaratie.

U zult dus niet meer gebonden zijn aan een abonnement of een strippenkaartsysteem en de kinderen hoeven ook niet meer met contant geld naar school.

De school krijgt op deze manier betere controle over de aanwezigheid of afwezigheid van een kind en kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op medicatie, dieet of andere zaken die aandacht behoeven. Bij niet afgemelde afwezigheid of bij niet aangemelde aanwezigheid zult u om administratieve reden gelijk bericht ontvangen per email.

Voor ouders/verzorgers die niet beschikken over internet, zal op school een computer beschikbaar zijn, eventueel met hulp van een overblijfouder zodat u toch zonder probleem overblijf kunt reserveren.

Als de instructies in het systeem uitleg behoeven, kijk dan eerst onder het vraagteken dat u in ieder scherm vindt, Een geïllustreerde instructie voor reserveren/annuleren vindt u onder DOWNLOADS als u bent ingelogd. Voor vragen over de overblijf zelf, kunt u terecht bij de tso-coördinator via tso.brugghenschool@gmail.com

Wij vertrouwen er op dat gebruik van TSO-ASSISTENT voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn.

Blik achter de schermen

I.v.m. de drukte hebben wij de indeling van de groepen gewijzigd.
Groepen 1/2 zitten in het overblijflokaal
Groepen 3 t/m 6 zitten in het handarbeidlokaal
Groepen 7/8 zitten in de Aula
Hier hebben wij voor gekozen om de rust te kunnen bewaren voor met name de kleuters. Op maandag en donderdag staan wij in totaal met 4 ouders. Op dinsdagen, de drukste dag, staan wij met 5 ouders. Gemiddeld blijven er dan 80 kinderen over.

Bij binnenkomst overhandigen de kinderen hun overblijfkaart of geld en zoeken vervolgens een plekje aan tafel. Wanneer wij gezamenlijk hebben gebeden, gaan we eten. Na het eten danken wij en gaan we wanneer het weer het toelaat naar buiten. Groepen 1 t/m 4 gaan naar het Kleuterplein en de groepen 5 t/m 8 mogen naar het grote plein. Uiteraard onder toezicht.
Om 13:15 uur worden de groepen 3 en 4 naar hun eigen plein gebracht en gaan de groepen 1 en 2 terug naar het overblijflokaal. Hier pakken zij per klas hun tas en worden vervolgens onder begeleiding naar de klas gebracht.
Om 13:20 uur verlaten de overblijfouders het plein bij de groepen 5 t/m 8. Wij worden afgelost door de juf of meester die pleinwacht heeft.

Namens de overblijfkrachten,
Samantha Kuijt