Overblijven en tussenschoolse opvang

De medezeggenschapsraad verzorgt bij ons op school de overblijfregeling. Om één en ander goed te laten verlopen gelden daarbij de volgende regels:

1. De kinderen kunnen alleen overblijven in het overblijflokaal van de school.
2. Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er overblijfouders aanwezig.
3. De kinderen kunnen voor het overblijven terecht van 12.15 uur – 13.30 uur.
4. Als het weer het toestaat, is buiten spelen toegestaan, maar de kinderen mogen niet van het plein.
5. De kosten bedragen € 1,50 per keer. Kinderen moeten dat geld aan het begin van de ochtend aan de eigen leerkracht geven. Kinderen kunnen ook “5 of 10-rittenkaarten” kopen ( € 7,00 en € 14,00 ). Deze kaarten zijn bij de overblijfouders tussen de middag te verkrijgen.
6. Voor eventuele schade zijn de school en de medezeggenschapsraad niet aansprakelijk! Ouders/verzorgers zullen de kinderen zelf moeten verzekeren als ze tegen schades nog niet verzekerd zijn.
7. Kinderen kunnen overblijven vanaf de eerste dag na de vakantie.

Informatie over buitenschoolse opvang vindt u hier