Overblijven en tussenschoolse opvang

De medezeggenschapsraad verzorgt bij ons op school de overblijfregeling. Om één en ander goed te laten verlopen gelden daarbij de volgende regels:

1. De kinderen kunnen alleen overblijven in het overblijflokaal van de school.
2. Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er overblijfouders aanwezig.
3. De kinderen kunnen voor het overblijven terecht van 12.15 uur – 13.30 uur.
4. Als het weer het toestaat, is buiten spelen toegestaan, maar de kinderen mogen niet van het plein.
5. De kosten bedragen € 1,50 per keer. Kinderen moeten dat geld aan het begin van de ochtend aan de eigen leerkracht geven. Kinderen kunnen ook “5 of 10-rittenkaarten” kopen ( € 7,00 en € 14,00 ). Deze kaarten zijn bij de overblijfouders tussen de middag te verkrijgen.
6. Voor eventuele schade zijn de school en de medezeggenschapsraad niet aansprakelijk! Ouders/verzorgers zullen de kinderen zelf moeten verzekeren als ze tegen schades nog niet verzekerd zijn.
7. Kinderen kunnen overblijven vanaf de eerste dag na de vakantie.

Informatie over buitenschoolse opvang vindt u hier

Oproep

September 2017

Geachte ouders / verzorgers,

Op onze school is er mogelijkheid voor tussen schoolse opvang, zoals het overblijven ook wel wordt genoemd. Om het overblijven goed te regelen is er een groep ouders die als overblijfkrachten worden ingezet bij de overblijf. Wij als school zijn blij dat we op deze manier laag drempelig de opvang kunnen regelen. Er is overleg met de overblijfkrachten geweest en daaruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen om de overblijf voor de kinderen op een goede manier te blijven organiseren. Een van de punten is het dreigende tekort aan vrijwillige ouders/grootouders die willen helpen. In onderstaande oproep van de overblijfkrachten kunt u lezen hoe de overblijf is georganiseerd en wordt u gevraagd mee te helpen als vrijwilliger. Wij hopen op deze manier de overblijf in stand te houden.

Team Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool

Van de overblijfouders:
Dringende oproep Overblijf (groot) ouders!
De overblijf wordt met veel enthousiasme door vrijwillige ouders gedaan. Doordat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van de overblijf, is er een tekort ontstaan aan overblijfouders. Nog altijd regelen wij de overblijf op de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool zelf en hoeven wij dit niet uit te besteden, zo houden wij de kosten ook laag. Wij willen dit dan ook zelf blijven regelen maar dan hebben wij wel meer vrijwilligers nodig!

Graag doen wij nogmaals een oproep aan ouders en/of grootouders die het leuk vinden om ons gezellige groepje aan te vullen.

Wat krijg je ervoor terug?
Een vrijwilligers vergoeding van 10 euro per keer
2 keer per jaar een leuk teamuitje met alle overblijfouders

Op dit moment hebben wij ouders nodig voor de maandag, dinsdag en donderdagen. Ben je 1 van deze dagen beschikbaar per week of onregelmatig? Ook dan kunnen we je goed gebruiken!

Lijkt het je leuk om overblijfouder te worden of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar samanthakuijt@gmail.com of bel 06-51235597.

Blik achter de schermen
I.v.m. de drukte hebben wij de indeling van de groepen gewijzigd.
Groepen 1/2 zitten in het overblijflokaal
Groepen 3 t/m 6 zitten in het handarbeidlokaal
Groepen 7/8 zitten in de Aula
Hier hebben wij voor gekozen om de rust te kunnen bewaren voor met name de kleuters. Op maandag en donderdag staan wij in totaal met 4 ouders. Op dinsdagen, de drukste dag, staan wij met 5 ouders. Gemiddeld blijven er dan 80 kinderen over.

Bij binnenkomst overhandigen de kinderen hun overblijfkaart of geld en zoeken vervolgens een plekje aan tafel. Wanneer wij gezamenlijk hebben gebeden, gaan we eten. Na het eten danken wij en gaan we wanneer het weer het toelaat naar buiten. Groepen 1 t/m 4 gaan naar het kleuterplein en de groepen 5 t/m 8 mogen naar het grote plein. Uiteraard onder toezicht.
Om 13:15 uur worden de groepen 3 en 4 naar hun eigen plein gebracht en gaan de groepen 1 en 2 terug naar het overblijflokaal. Hier pakken zij per klas hun tas en worden vervolgens onder begeleiding naar de klas gebracht.
Om 13:20 uur verlaten de overblijfouders het plein bij de groepen 5 t/m 8. Wij worden afgelost door de juf of meester die pleinwacht heeft.

Namens de overblijfkrachten,
Samantha Kuijt