Katwijk, 01-02-2018

Geachte ouders,

“Het lerarentekort neemt toe.”

“Basisscholen worstelen met vervangingsproblemen door de griepepidemie, verkondigt de PORaad vandaag (30-01-2018) in het Algemeen Dagblad en diverse regionale kranten.

Niet alleen veel leerlingen, maar ook leerkrachten zijn ziek. Door het tekort aan leerkrachten en invallers worden hele klassen naar huis gestuurd. In een enkel geval sluit zelfs de hele school voor een dag.”

Bovenstaande berichten in de landelijke pers schetsen een alarmerend beeld. In de komende jaren is te verwachten dat scholen grote moeite gaan krijgen vervangers op tijd te kunnen inzetten en om vacatures tijdig in te vullen.

Door de verwachte uitstroom van pensioengerechtigde leerkrachten en de beperkte instroom en beschikbaarheid van jonge leerkrachten, zal deze zorg alleen maar toenemen.

Prohles doet er van alles aan om voldoende leerkrachten in te kunnen zetten. Samen met collega-besturen in de regio, maken we deel uit van de vervangingspool Zuid-Holland Noord. De deelnemende besturen hebben afgesproken om een aantal leerkrachten boven de reguliere formatie te benoemen zodat we met elkaar voldoende capaciteit hebben.

Daarnaast heeft onze stichting nog de beschikking over leerkrachten in de “flexibele schil” Deze leerkrachten hebben geen contract, maar zijn wel beschikbaar voor invalwerk. Door de wet Werk en Zekerheid is deze beschikbaarheid helaas wel beperkt.

Ondanks deze maatregelen zien we dat we weinig bevoegde leerkrachten kunnen aantrekken en dat de vervangerspool ook vacatures kent. Dat leidt ertoe dat we ook in onze scholen met deze vervangingsproblematiek te maken hebben. Steeds vaker is er geen andere mogelijkheid dan kinderen naar huis te sturen, zeker tijdens een griepperiode. Een onwenselijke, maar helaas noodzakelijke maatregel. Directies en leerkrachten doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. Mocht het desondanks op de school van uw kinderen toch gebeuren, dan vragen we om uw begrip en ondersteuning voor onze leerkrachten.

Namens Prohles,

Rindert Venema, directeur-bestuurder