De schoolarts

In de schoolgids staat welke onderzoeken de jeugdarts op school verricht.

U kunt, wanneer u het nodig vindt ook zelf een afspraak voor uw kind maken met de jeugdarts.
Jeugdarts: Mw. L. Essenger
Assistente: Mw. M.C. Spierenburg
Telefonisch spreekuur: 071-5163580 op woensdag van 12.30 – 13.00 uur.
Het algemene nummer in Leiden is 071-5163333.

Na afloop van de onderzoeken krijgt u of uw kind een samenvatting van de
onderzoeksgegevens mee naar huis. De gegevens, die van belang zijn voor het functioneren
op school worden nabesproken met de leerkracht, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Meningokokkenziekte

Wat is de meningokokkenziekte?
De meningokokbacterie kan twee verschillende ziektevormen veroorzaken: hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Bij hersenvliesontsteking (in de volksmond ook wel ‘nekkramp’ genoemd) zijn de vliezen rondom de hersenen en het ruggenmerg ontstoken. In geval van bloedvergiftiging vermeerderen de bacteriën zich in de bloedbaan.

Wat zijn de verschijnselen?
Meningokokkenziekte kan sluipend, maar ook heel plotseling beginnen. De ziekte begint meestal met hoge koorts.

Daarnaast kunnen de volgende verschijnselen optreden:
► spierpijn;
► koude rillingen;
► misselijkheid en braken;
► hoofdpijn, vooral bij het buigen van de nek (nekstijfheid).

Bij bloedvergiftiging (sepsis) komen daarbij:
► donkerrode vlekjes op de huid (huidbloedingen) die niet weggaan als je een glas tegen de huid aandrukt;
► sufheid

Bij zeer kleine kinderen zijn de ziekteverschijnselen soms moeilijk te onderscheiden van andere ziekten:
► slecht drinken;
► grauw zien;
► slaperig zijn;
► prikkelbaarheid; dit valt op doordat zij ongewoon huilen, vooral bij het verwisselen van de luier of doordat zij onwillekeurige schokjes van het lichaam vertonen.

Hoe raakt iemand besmet?
10 tot 20% van de Nederlanders draagt de meningokokbacterie bij zich in de neus-keelholte. Bij heel intensief contact zoals knuffelen en zoenen kunnen mensen besmet raken. Iedereen kan dus besmet worden, maar slechts weinigen worden daar ziek van. De ziekte komt het meest voor bij jonge kinderen en jongvolwassenen. De tijd tussen besmetting en ziek worden ligt tussen de twee en tien dagen.

Wanneer moet de huisarts gewaarschuwd worden? Als iemand koorts heeft èn:
► ernstiger ziek is dan normaal is voor die persoon
► klaagt over hoofdpijn en misselijkheid of braken
► suf is (zodat slecht contact met hem of haar te krijgen is)
► als de patiënt vlekjes heeft.
Het is namelijk belangrijk zo snel mogelijk te beginnen met behandeling met antibiotica.

Vaccinatie
Vóór de zomervakantie van 2002 in onze regio krijgen de kinderen en jongeren bij wie meningokokken C het meeste voorkomt een oproep voor de inenting. Dit zijn kinderen van 14 maanden tot en met 5 jaar (dat wil zeggen: geboren op of na 1 juni 1996 en vóór 1 juni 2001) en jongeren van 15 tot en met 18 jaar (dat wil zeggen: geboren op of na 1 juni 1983 en vóór 1 juni 1987). Ook kinderen die in juni en juli 2002 14 maanden worden, krijgen voor de zomervakantie een oproep. Na de zomervakantie zijn de kinderen van 6 tot en met 14 jaar aan de beurt. Dat zijn de kinderen geboren op of na 1 juni 1987 en vóór 1 juni 1996. Alle kinderen krijgen automatisch van de GGD een oproep thuis met plaats, datum en tijdstip van de vaccinatie. Het is dus niet nodig om hierover contact op te nemen met de GGD.

Nadere informatie:
Website Ministerie van VWS: www.minvws.nl
Landelijke informatielijn: 0800 300 80 51
GGD Zuid-Holland Noord (071) 516 33 22

Alcoholpreventie

Stichting Alcoholpreventie is een stichting die zich inzet voor objectieve voorlichting en een beter alcoholbeleid. Momenteel loopt een project dat zich richt op de ouders van kinderen in de leeftijdsgroep 10-15 jaar. Dit project is opgezet omdat er gebleken is dat in de opvoeding niet genoeg wordt gelet op het thema alcohol en de bijbehorende gevaren. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat onder kinderen van 12 en 13 jaar, gemiddeld 1 op de 5 jongens en 1 op de 10 meisjes wel eens dronken is geweest (bron: Trimbos-instituut). Meer informatie is te vinden op www.alcoholenopvoeding.nl

Tips voor Kids (GGD Hollands Midden)

Zes tips om uw kind gezond en fit te houden!

Elke dag ontbijten
* Zet de ontbijtspullen klaar voor uw kind.
* Ontbijt met elkaar aan tafel.
* Doe de tv uit want dat leidt uw kind af.
* Voldoende slaap zorgt voor gezonde trek.

Elke dag buitenspelen
* Zorg ervoor dat uw kind dagelijks een uur actief beweegt.
* Beweeg vaker samen met uw kind: tuinieren, wandelen, fietsen, zwemmen etc.

Minder frisdrank
* Leer uw kind water te drinken bij dorst.
* Geef uw kind max. 3 glazen (light)frisdrank, limonade of vruchtensap per dag.
* Leng vruchtensap aan met water.

Minder tv kijken & computeren
* Maak regels over de TV/PC tijd. Een richtlijn is maximaal 2 uur per dag.
* Zet geen tv op de kinderkamer. Uw kind kijkt
dan (te) veel tv en gaat laat naar bed.

Minder snoepen & snacks
* Bepaal 2 vaste momenten op de dag waarop uw kind iets lekkers mag.
* Laat uw kind niet snoepen bij de TV/PC. Uw kind snoept dan ongemerkt veel meer.

Elke dag groente & fruit eten
* Geef uw kind een stuk fruit of groente (bijvoorbeeld radijs, komkommer, paprika) mee naar school.
* Wanneer u zelf dagelijks groente en fruit eet, neemt uw kind dat makkelijker over.