Schoolgids-abc

Beste ouder(s)/verzorger(s)

Naast de informatie die u in de schoolgids aantreft over onze school zijn er ook praktische afspraken die we met elkaar maken en onderwerpen waar u snel informatie over moet kunnen vinden. Daarvoor is dit schoolgids-abc bedoeld. Op alfabetische volgorde treft u hier afspraken aan zoals die voor onze school gelden.
Door middel van de schoolgids en het schoolgids-abc krijgt u zowel onderwijsinhoudelijk als praktisch alle informatie die van belang is.

Team Mr. J.J.L. van der Brugghenschool

Lees hier het Schoolgids-abc