Schoolkeuze na de basisschool

Open Dagen
De beste manier om echt een beeld van een school te krijgen is om naar die school toe te gaan. Dat kan tijdens de Open Dagen die bijna alle scholen wel organiseren. Vaak op zaterdag, zodat bijna iedereen kan komen. En meestal is het in de omgeving van de Open Dag een drukte van belang. Overal lopen kinderen met hun ouders of verzorgers, links en rechts staan auto’s geparkeerd.

Wat is de Basisvorming?
Welke schoolsoort u ook kiest voor uw kind. alle kinderen beginnen met de basisvorming. Het woord zegt het al: het onderwijs probeert bij alle kinderen een basis te leggen voor hun verdere leven. Dus of uw kind nu naar het vmbo, havo of vwo gaat, ze krijgen allemaal dezelfde vijftien vakken van de basisvorming. Is er dan helemaal geen verschil? Jawel, want havo en vwo leerlingen krijgen lesboeken die dieper op de stof ingaan dan de boeken van het vmbo.

Met behulp van de kwaliteitskaart kunt u weten welk percentage van de leerlingen hun diploma halen zonder te zijn blijven zitten. Of misschien wilt u het gemiddelde cijfer eens zien over alle vakken. Zo kunt u scholen in een stad of bij u in de regio met elkaar vergelijken. De verschillende kwaliteitskaarten verschijnen in regiogidsen. Maar het is het makkelijkst om op internet te kijken bij: www.kwaliteitskaart.nl
Wat is het VMBO?
Of het vmbo belangrijk is! Rond de 60% van alle leerlingen in groep 8 gaat dit onderwijs volgen. Het vmbo is de afkorting voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het bestaat nog niet zo lang, want het is pas in 1999 ingevoerd. Het vmbo vervangt het vbo en de mavo. Het doel van het vmbo is om leerlingen goed voor te bereiden op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De leerwegen van het vmbo
Niet alle kinderen die naar het vmbo gaan zijn hetzelfde. De één leert wat makkelijker. Een ander werkt weer graag met zijn of haar handen. Het vmbo houdt rekening met die verschillen tussen kinderen en biedt vier leerwegen aan:
•de theoretische leerweg
•de gemengde leerweg
•de kaderberoepsgerichte leerweg
•de basisberoepsgerichte leerweg

Welke leerweg uw kind ook bewandelt: op een gegeven moment moet er worden gekozen. Leerlingen van de theoretische en gemengde leerweg kiezen een vakkenpakket dat past bij één van de vier sectoren. Leerlingen van de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg kiezen één van de veertien afdelingen. Vaak biedt een school niet alle sectoren en afdelingen aan, dus informeer daar van tevoren naar.

Wat is het HAVO?
Havo betekent: hoger algemeen voortgezet onderwijs. Dit onderwijs is zwaarder dan de theoretische leerweg van het vmbo, maar toch niet zo moeilijk als het vwo: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Zoals op het schema te zien is, leidt het havo naar het hbo: het hoger beroepsonderwijs. Havo-leerlingen kunnen kiezen uit een enorme hoeveelheid hbo-opleidingen. Om ze daar met meer succes doorheen te loodsen, is men enkele jaren geleden begonnen met een vernieuwing van de bovenbouw (klas 4 en 5) van het havo (en vwo). Die bovenbouw heet tegenwoordig: tweede fase.

Het gaat in de tweede fase om twee grote vernieuwingen:
1 Er zijn vier profielen ingevoerd. De leerlingen kunnen kiezen aan het einde van de derde klas voor één profiel (Cultuur&Maatschappij, Economie&Maatschappij, Natuur&Techniek, Natuur&Gezondheid).
2 De ontwikkeling van het studiehuis. De leerling wordt in het studiehuis veel meer verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Actief en zelfstandig leren staan hierbij centraal.

Met hun zelf gekozen profiel en hun zelfstandige houding hebben de leerlingen meer kans op succes in het hbo, zo is de verwachting.

Wat is VWO?
Vwo betekent: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo bereidt dus voor op het hoogste onderwijs: de universiteit. Maar een leerling met een vwo-diploma kan ook kiezen voor het hbo. Het kan lastig zijn om te bepalen of uw kind een havo of een vwo-kind is. In het vwo zitten vaak kinderen die alles willen weten, veel onderzoeken, veel vragen stellen. Ze hebben echt een goede studiehouding. Het moeilijke is dat sommige kinderen die studiehouding pas later ontwikkelen. Soms is een brugklas met havo en vwo leerlingen door elkaar de oplossing om de keuze wat uit te stellen.