Schoolregels

Beste ouders,
We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Als schoolteam vinden wij het ook dit jaar belangrijk, dat we als team en ouders/ verzorgers open en helder met elkaar communiceren. Wat kunt u daarom van de school verwachten en wat mogen wij als school van u verwachten? Als school staan we voor ‘we doen wat we kunnen om ze te leren wat ze kunnen’. Dit betreft niet alleen het leren lezen, rekenen en alle andere schoolvakken, maar ook het nader leren kennen van de sociale omgangsregels. Dat laatste willen we versterken door het omgaan met elkaar samen te oefenen. De Kanjertraining speelt daarin op school een belangrijke rol. Wij als schoolteam en u als ouders zijn ook hier een voorbeeld voor de kinderen. Daarom verwachten we van u ondersteuning in dit proces. Wij vragen van u, dat u de regels en afspraken van de school onderschrijft en respecteert.
Deze regels op school zijn:
– Leerlingen, ouders en leerkrachten gaan aardig, vriendelijk, beleefd en respectvol met elkaar om, zowel in houding als in taalgebruik.
– We gaan verantwoordelijk om met de spullen van school en van anderen.
– Negatieve uitlatingen, zowel van kinderen als volwassenen, hebben negatieve gevolgen. Daarom is het belangrijk dat u, wanneer u ergens mee zit, dit binnen de
school haalt en niet buiten het hek laat.
– Wij vinden open communicatie zeer belangrijk, maar wilt u of wil uw kind iets vertrouwelijks bespreken, dan kan dat, behalve bij de groepsleerkracht of de
directeur, ook bij een van de contactpersonen. Dit zijn juf Duindam en juf van Rijn. Juf Duindam is ook vertrouwenspersoon.
– Wij willen graag weten waar uw kind zich bevindt tijdens de schooltijden; daarom is het belangrijk dat u de afwezigheid van uw kind vóór schooltijd meldt via de link op de website bij het kopje ‘ziekmelding’. Wanneer uw kind om andere redenen niet op school kan komen, dan graag telefonisch contact opnemen.
– De leerlingen zijn op tijd aanwezig.
– Om 8:45 uur en om 13:30 uur gaat de les beginnen en vanaf dat moment willen wij ons helemaal op de lestaken richten.
– U bent altijd welkom met uw vragen. Dit kan het beste na schooltijd, omdat wij dan voldoende tijd hebben. Maak hiervoor even een afspraak met de leerkracht. (Kleine dingen als ‘Hij moet om …… naar de dokter’ kunt u natuurlijk wel even doorgeven.)
– De leerlingen dragen gepaste kleding. (Zie schoolgids)
– We lopen door de school met gepast schoeisel; in de lokalen met vloerbedekking dragen we pantoffels of slippers.
– De leerlingen die buiten de door de school gestelde grens wonen, mogen hun fiets op
het plein zetten. Deze leerlingen krijgen van school een fietssticker.
– Het is mogelijk dat uw kind soms wat later uit school komt, omdat hij of zij nog iets moet opruimen of het werk nog even moet afmaken. We gaan ervan uit dat u dit als ouder ondersteunt. Duurt het nablijven langer dan een half uur, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
– Negatief gedrag heeft consequenties. Straf kan een gevolg zijn. Wij gaan ervan uit dat u als ouder ons daarin ondersteunt. Mocht u een gesprek willen over een genomen maatregel, dan voeren we dat gesprek niet in het bijzijn van uw kind.
– Iedereen kan een fout maken, maar dan zijn excuses op zijn plaats. Dit verwachten we van ouders, leerlingen en leerkrachten.
– Als de ouders van een leerling gescheiden zijn, hebben beide ouders recht op informatie, tenzij één van de ouders uit de ouderlijke macht is ontzet.
Wij onderhouden in de eerste plaats contact met de ouder bij wie het kind inwoont. In overleg met de beide ouders kan dit anders worden geregeld.

Verdere praktische en inhoudelijke informatie is altijd terug te vinden in de schoolgids. Mede dankzij het bovenstaande hopen we dit jaar weer op een goede samenwerking.

Team Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool


Mobiele telefoon en foto’s maken op school

– Onder schooltijd of op het schoolterrein (inclusief schoolpleinen en voetbalveld) staat de mobiele telefoon van de leerlingen uit. Na schooltijd mogen de leerlingen buiten het schoolterrein de telefoon natuurlijk weer aanzetten. Filmen en fotograferen mag alleen met toestemming van de leerkracht. Bij overtreding wordt de telefoon de rest van de schooldag ingenomen.
– We zijn zuinig op de privacy van onze leerlingen. Daarom vragen wij u dringend geen foto’s te maken op school of tijdens schoolsituaties. Mocht u bij wijze van
uitzondering toch een foto willen maken van uw eigen kind, dan vragen wij u dringend deze foto’s niet te publiceren op social media. Foto’s die wij geschikt vinden voor publicatie, worden gepubliceerd op de websites van de school of worden later via bijvoorbeeld cd-rom aan ouders aangeboden. Meer informatie hierover vindt u in het “Protocol social media”, dat te vinden is op de www.brugghenschool.nl. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van foto’s van uw kind(eren) op onze websites, dan kunt u dat melden bij de directeur.


Schoolmaterialen kapot of beschadigd

Sommige leerlingen krijgen het voor elkaar, om binnen enkele maanden bepaalde schoolmaterialen kapot of onbruikbaar te maken.  Is dit het geval, dan zal de school deze materialen niet meer (gratis) vervangen en wordt van de ouders een bijdrage gevraagd.

Vulpen groep 4 € 6,00
Stabilo-vulpen groep 3 en 4 € 5,00
Potlood HB € 0,50
Gum € 0,50
Balpen € 0,50
Koptelefoon € 2,00
Rapport € 3,50
Multomap € 2,50
Dobbelsteen zelfstandig werken € 1,50
Liniaal € 1,00

In geval van vernieling of beschadiging ontvangt u van de school een brief.