Vakanties

Voor alle leerjaren gelden gedurende de volgende vakanties:

Vakantierooster 2019-2020

Continurooster voor de herfstvakantie 18-10-2019; om 14.15 uur vrij
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Middag voor de kerstvakantie 20-12-2019; om 12.15 uur vrij
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020  t/m 28-02-2020
Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinkstervakantie 01-06-2020 t/m 03-06-2020
Middag voor de zomervakantie 17-07-2020 om 12.15 uur vrij
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Van deze vakanties mag slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken en dat nog maar in zeer beperkte mate, bijvoorbeeld als de eigen vakantie buiten de schoolvakantie valt. In dat geval is een werkgeversverklaring vereist waarin staat, dat het onmogelijk is vakantie te geven in de periode,waarin ook de schoolvakanties vallen. De meeste werkgevers zullen er echter rekening mee houden, dat ouders/verzorgers schoolgaande kinderen hebben. Ouders/ verzorgers moeten in ieder geval vakantie tijdig aanvragen. Download: Werkgeversverklaring (ook op school verkrijgbaar).
In alle andere gevallen moet er sprake zijn van “andere gewichtige omstandigheden”, zoals bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk van familielid van de leerling, 25, 40 of 50 jarig jubileum. De school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Download: Verzoek om extra verlof (ook op school verkrijgbaar). Hierin staan o.a. de voorwaarden, waaraan moet worden voldaan voor het verkrijgen van vrije dagen. Uitgebreide informatie over leerplicht, verlof en verzuim is te vinden in de brochure “Leerplicht: iedereen op school”.