Verkeer en examen

Het VVN schriftelijk Verkeersexamen vindt in 2017 plaats op donderdag 6 april.
Voor het VVN praktisch Verkeersexamen is geen landelijke datum vastgesteld, dat wordt door de lokale organisatie zelf bepaald.

De Route
De leerlingen krijgen de route vooraf van de groepsleerkracht, zodat alle straten alvast verkend kunnen worden.

Wel even oefenen !!
Na de basisschool (en dat duurt niet zo lang meer), fietsen velen van jullie naar Noordwijk, Leiden, Oegstgeest of noem maar op, om daar naar een nieuwe school te gaan. Iedere dag zul je dan een flink stuk moeten fietsen. Met dit examen kun je bewijzen dat zoiets voor jou geen probleem meer is. De route is absoluut niet makkelijk. Borden zullen de route door het dorp aangeven en misschien laat de leerkracht op school je ook nog een videofilm zien met alle moeilijke punten. Toch is het zeker de moeite waard om de route samen met je vader of moeder te oefenen. Wacht daar niet mee tot de laatste week, maar doe het een paar keer. Zorg dat je alle moeilijke punten kent en oefen daar met oversteken!!

Een goede fiets ???
Vlak voor het examen zal jouw fiets worden gecontroleerd door de politie.

Aandachtspunten
Doet de bel het goed? Werken de remmen? Werkt de verlichting? Heb je reflecteren op de trappers? Zit het balhoofd goed vast?

Om er zeker van te zijn dat jouw fiets wordt goedgekeurd, kun je jouw fiets laten keuren door een van de Katwijkse fietsenmakers. Voor de kinderen uit Valkenburg wil Hoekstra Wheels de fietsen keuren. De fietsenmaker geeft je een keurrapport waarop staat wat er (misschien) kapot is. Je kunt dat zélf maken óf het door de fietsenmaker laten doen.

Gang van zaken tijdens het praktisch examen
1. Kinderen arriveren (bij voorkeur gezamenlijk) vijf minuten voor de start en stellen zich op bij de fietsencontrole
2. De politie controleert de fietsen; de kinderen krijgen een rugnummer; de klassenleerkracht start ongeveer om de minuut een kind.
3. Ouders langs de route noteren eventuele fouten op een lijst.
4. De leerkracht verzorgt de opvang van de kinderen voor en na het examen
5. Leerkracht en kinderen gaan terug naar school
6. Ouders leveren de controlelijsten in.
7. De politie controleert tijdens de examens regelmatig de route.
8. Verkeersouder en/of leerkracht krijgt donderdag 10 april tijdens de evaluatie de uitslag (20.00 uur op het politiebureau)
9. Scholen die rondom het middaguur starten dienen zelf een regeling voor het overblijven te treffen
De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen zich aan de aanwijzingen houden.

en