Welkom bij de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool

De Mr. J.J.L. van der Brugghenschool is een moderne school, gelegen in de wijk Rijnsoever. Onze school bestaat sinds 1972 en beschikt vanaf 1974 over het huidige schoolgebouw. Op dit moment wordt de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool bezocht door ruim 400 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 17 groepen, waarvan 5 in de kleuterbouw.  Wij zijn een protestants christelijke school en maken deel uit van de Stichting PROHLES, voor Protestants-Christelijk en Hervormd Basisonderwijs Katwijk.

Wij vinden het fijn als uw kind elke dag met plezier naar school gaat en dat uw kind heel veel leert. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een heel belangrijke rol. U leest er meer over in onze schoolgids.

Actueel


Vacature in groep 1


dinsdag 27 maart 2018
19.30 vergadering Medezeggenschapsraad


donderdag 29 maart 2018
Paasontbijt, continurooster:
alle groepen om 14.15 uur vrij


vrijdag 30 maart 2018
Goede Vrijdag, geen school


maandag 2 april 2018
Tweede Paasdag, geen school


dinsdag 5 april 2018
schriftelijk verkeersexamen groep 7


dinsdag 10 april 2018
Praktisch verkeersexamen groep 7
Praktische verkeersles groep 5 en 6
Gastspreker Kamp Westerbork groep 8


maandag 12 april 2018
Praktische verkeersles groep 1 en 2


dinsdag 17 april 2018
Praktische verkeersles groep 3 en 4


dinsdag 17, 18 en 19 april 2018
Cito eindtoets groep 8


donderdag 19 april 2018
Boekenmarkt 15.00-15.45 uur


vrijdag 20 april 2018
Koningsspelen
Continurooster groepen 5 t/m 8
Kinderen zijn na afloop van de spelen vrij


donderdag 26 april 2018
Continurooster, alle groepen vanaf 14.15 uur vrij


vrijdag 27 april 2018
Koningsdag, alle kinderen zijn vrij


maandag 30 april tot en met 11 mei 2018
Meivakantie