Absentie melding

Wilt u uw kind afwezig melden?

Dat kunt u doen via Parro. Dan gaat het vooral over een kortdurende afwezigheid.

In andere gevallen graag contact opnemen met de leerkracht of directie. Zie Contact. 

Hoe mooi is het dat kinderen opbloeien als ze krijgen wat ze nodig hebben.

Intern begeleider