Ik heet u graag welkom op onze school. Overweegt u uw kind aan te melden? Met nieuwe ouders maak ik graag persoonlijk kennis.

Walter Wassenaar