Schoolplan 2024-2027


De medezeggenschapsraad heeft in april 2024 het Schoolplan 2024 - 2027 vastgesteld. Dit plan bevat de onderwijskundige en organisatiedoelen voor de komende jaren en beschrijft onze kwaliteit en ambities. Klik hier voor het plan.
 

In de groepen 1 en 2 leren onze kinderen door te spelen. Wat hebben de kinderen het hier naar hun zin!

Leerkracht onderbouw