De fotoalbums van alle groepen zijn beveiligd met een wachtwoord. Vraag ernaar bij de groepsleerkracht.
Het is niet toegestaan foto’s te delen via de sociale media.